WATERTEC HOMEPAGE Trang chủ | Liên hệ

Uni-Trap
 Miêu tảMkt code
 Uni-Trap Basin 1 1/4IN B10 Wtc UTB***
Mã hàng Màu sắc
FMS-WT302-WBWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L638 x W403 x H276 120 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
100 pcs/carton 1 năm
 Miêu tảMkt code
 Uni-Trap Sink 1 1/2 in A01 Wtc UTS***
Mã hàng Màu sắc
FMS-WT401-WBWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L638 x W403 x H276 125 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
60 pcs/carton 1 năm
 Miêu tảMkt code
 Uni-Trap Sink 1 1/2in B10 Wtc UTS***
Mã hàng Màu sắc
FMS-WT402-WBWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L638 x W403 x H276 120 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
50 pcs/carton 1 năm
 Miêu tảMkt code
 Uni-Trap Sink 1 1/2in A01 Wtc UTS***
Mã hàng Màu sắc
FMS-WT401-WBWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L638 x W403 x H276 125 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
60 pcs/carton 1 năm