WATERTEC HOMEPAGE Trang chủ | Liên hệ

Fixed Shower
 Miêu tảMkt code
 Shower Arm + Rose 102 Qtr SR2B***
Mã hàng Màu sắc
FSR-AR012-QBTIC titanium chrome
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 118 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
50 pcs/carton 6 năm
 Miêu tảMkt code
 Shower Arm + Rose 102 SR2***
Mã hàng Màu sắc
FSR-AR012-0BCRM chrome
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 116 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
50 pcs/carton 6 năm
 Miêu tảMkt code
 Shower Arm + Flange 102 SA102***
Mã hàng Màu sắc
FSR-AF012-0BCRM chrome
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 30 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
100 pcs/carton 6 năm
 Miêu tảMkt code
 Shower Rose 101 SR101***
Mã hàng Màu sắc
FSR-R0001-0BCRM chrome
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 86 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
90 pcs/carton 6 năm