WATERTEC HOMEPAGE Trang chủ | Liên hệ

Mixer Range
 Miêu tảMkt code
 Sink Mixer 101 Wtc N/A
Mã hàng Màu sắc
FSM-L01010-0WXCRM chrome
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L770 x W335 x H280 608 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
10 pcs/carton 6 năm
 Miêu tảMkt code
 Sink Mixer 101 Wtc N/A
Mã hàng Màu sắc
FSM-L01010-0WXWHC white chrome
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L770 x W335 x H280 608 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
10 pcs/carton 6 năm
 Miêu tảMkt code
 Sink Mixer 102 Wtc N/A
Mã hàng Màu sắc
FSM-L01020-0WXCRM chrome
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L770 x W335 x H280 656 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
10 pcs/carton 6 năm
 Miêu tảMkt code
 Sink Mixer 102 Wtc N/A
Mã hàng Màu sắc
FSM-L01020-0WXWHC white chrome
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L770 x W335 x H280 656 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
10 pcs/carton 6 năm