WATERTEC HOMEPAGE Trang chủ | Liên hệ

Fusion Range
 Miêu tảMkt code
 Bib Tap 402 Wtc BTB15***
Mã hàng Màu sắc
FBT-B0402-WBCRM chrome
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L290 x W250 x H145 250 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
20 pcs/carton 6 năm
 Miêu tảMkt code
 Basin Tap 402 Wtc PTB15***
Mã hàng Màu sắc
FPT-B0402-WBCRM chrome
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L290 x W250 x H145 300 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
20 pcs/carton 6 năm
 Miêu tảMkt code
 Wall Sink Tap 203 Wtc WSTB15***
Mã hàng Màu sắc
FPT-BS203-WBCRM chrome
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L430 x W405 x H220 390 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
20 pcs/carton 6 năm
 Miêu tảMkt code
 Stopvalve F&F 15F 102 Wtc SVB15F***
Mã hàng Màu sắc
FVF-B15F2-WBCRM chrome
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L290 x W250 x H145 240 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
20 pcs/carton 6 năm