WATERTEC HOMEPAGE Trang chủ | Liên hệ

Hybrid Range
 Miêu tảMkt code
 Wall Sink Tap RH P208 A1 Wtc HA208***
Mã hàng Màu sắc
FWT-P02080-0WPCHR charcoal
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 175 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
15 pcs/carton 3 năm
 Miêu tảMkt code
 Pillar Basin Tap P204 S2 Wtc N/A
Mã hàng Màu sắc
FPT-P02040-0WPCHR charcoal
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 153 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
15 pcs/carton 3 năm
 Miêu tảMkt code
 Pillar Sink Tap P204 S1 Wtc N/A
Mã hàng Màu sắc
FST-P02040-0WPCHR charcoal
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 235 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
10 pcs/carton 3 năm
 Miêu tảMkt code
 Pillar Sink Tap P205 U1 Wtc N/A
Mã hàng Màu sắc
FST-P02050-0WPCHR charcoal
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L638 x W403 x H276 262 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
25 pcs/carton 3 năm