WATERTEC HOMEPAGE Trang chủ | Liên hệ

Eco Range
 Miêu tảMkt code
 Bib Tap D501B Wtc N/A
Mã hàng Màu sắc
FBT-D05F11-0WPWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 57 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
70 pcs/carton 1 năm
 Miêu tảMkt code
 Wall Sink Tap D501B Wtc N/A
Mã hàng Màu sắc
FWT-D05F11-0WPWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 128 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
20 pcs/carton 1 năm
 Miêu tảMkt code
 Bib Tap T501B Wtc N/A
Mã hàng Màu sắc
FBT-T0501-4BWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L520 x W291 x H175 46 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
100 pcs/carton 1 năm
 Miêu tảMkt code
 Wall Sink Tap D501B Wtc N/A
Mã hàng Màu sắc
FWT-D05F11-0WPWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 128 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
20 pcs/carton 1 năm