WATERTEC HOMEPAGE Trang chủ | Liên hệ

Solution Range
 Miêu tảMkt code
 Stopvalve RA D501B + Bracket Wtc N/A
Mã hàng Màu sắc
FVR-D05011-0WPWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L638 x W403 x H276 73 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
50 pcs/carton 1 năm
 Miêu tảMkt code
 Stopvalve RA2T D511B Wtc N/A
Mã hàng Màu sắc
FVR-D25111-0WPWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 76 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
80 pcs/carton 1 năm
 Miêu tảMkt code
 Stopvalve RA2W D501B 1/2B Wtc N/A
Mã hàng Màu sắc
FVR-D36111-0WPWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 130 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
40 pcs/carton 1 năm
 Miêu tảMkt code
 Bib Tap L501B Wtc N/A
Mã hàng Màu sắc
FBT-L05011-0WPWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L518 x W290 x H175 45 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
100 pcs/carton 1 năm