WATERTEC HOMEPAGE Trang chủ | Liên hệ

PPRC Range
 Miêu tảMkt code
 Stopvalve Soc 20F-PPR M Wtc SVFM20P***
Mã hàng Màu sắc
FVS-M20FP-WPCRM chrome
FVS-M20FP-WPWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 133 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
30 pcs/carton 10 năm
 Miêu tảMkt code
 Stopvalve Soc 25F-PPR M Wtc SVFM25P***
Mã hàng Màu sắc
FVS-M25FP-WPCRM chrome
FVS-M25FP-WPWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 170 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
30 pcs/carton 10 năm
 Miêu tảMkt code
 Stopvalve Soc 20E-PPR Wtc SVET20P***
Mã hàng Màu sắc
FVS-T20EP-WBPGN white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 87 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
70 pcs/carton 10 năm
 Miêu tảMkt code
 Stopvalve Soc 25E-PPR Wtc SVET25P***
Mã hàng Màu sắc
FVS-T25EP-WBPGN white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 127 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
50 pcs/carton 10 năm