WATERTEC HOMEPAGE Trang chủ | Liên hệ

Pico Range
 Miêu tảMkt code
 Bib Tap P501B Wtc N/A
Mã hàng Màu sắc
FBT-P0501-WPWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 233 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
80 pcs/carton 3 năm
 Miêu tảMkt code
 Stopvalve RA P501B Wtc N/A
Mã hàng Màu sắc
FVR-P0501-WPWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 79 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
80 pcs/carton 3 năm
 Miêu tảMkt code
 Stopvalve RA2T P501B Wtc N/A
Mã hàng Màu sắc
FVR-P2511-WPWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 86 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
80 pcs/carton 3 năm
 Miêu tảMkt code
 Stopvalve RA2W P501B Wtc N/A
Mã hàng Màu sắc
FVR-P3511-WPWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 216 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
40 pcs/carton 3 năm