WATERTEC HOMEPAGE Trang chủ | Liên hệ

Pico Range
 Miêu tảMkt code
 Pillar Sink Tap P107 Wtc N/A
Mã hàng Màu sắc
FST-P01F71-0WPWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L638 x W403 x H276 79 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
80 pcs/carton 3 năm
 Miêu tảMkt code
 Wall Sink Tap P107 Wtc N/A
Mã hàng Màu sắc
FWT-P01F71-0WPWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L638 x W403 X H276 233 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
80 pcs/carton 3 năm