WATERTEC HOMEPAGE Trang chủ | Liên hệ

T Range
 Miêu tảMkt code
 Stopvalve Soc 20E-ISO T Wtc SVE1***
Mã hàng Màu sắc
FVS-T20E1-WBWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 82 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
100 pcs/carton 5 năm
 Miêu tảMkt code
 Stopvalve Soc 25E-ISO T Wtc SVE1/25***
Mã hàng Màu sắc
FVS-T25E1-WBWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 116 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
70 pcs/carton 5 năm
 Miêu tảMkt code
 Stopvalve Soc 32E-ISO T Wtc SVE1/32***
Mã hàng Màu sắc
FVS-T32E1-WBWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 120 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
50 pcs/carton 5 năm
 Miêu tảMkt code
 Stopvalve M&M 15E-GI T Wtc MVE1***
Mã hàng Màu sắc
FVM-T15EG-WBWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 75 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
100 pcs/carton 5 năm