WATERTEC HOMEPAGE Trang chủ | Liên hệ

BA P. Deluxe
 Miêu tảMkt code
 T & Tumbler 102 P. Deluxe TT/BULK***
Mã hàng Màu sắc
FBA-TT102-DBAPR apricot
FBA-TT102-DBIVY ivory
FBA-TT102-DBWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L660 x W230 x H212 310 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
30 pcs/carton 1 năm
 Miêu tảMkt code
 T. Roll Holder 201 Plaza TD/BULK***
Mã hàng Màu sắc
FBA-TD2019-0ZHAPR apricot
FBA-TD2019-0ZHIVY ivory
FBA-TD2019-0ZHWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L810 x W335 x H390 920 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
50 pcs/carton 1 năm
 Miêu tảMkt code
 Shelf 102 P. Deluxe SF/BULK***
Mã hàng Màu sắc
FBA-SF102-DBIVY ivory
FBA-SF102-DBAPR apricot
FBA-SF102-DBWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L656 x W390 x H340 770 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
30 pcs/carton 1 năm
 Miêu tảMkt code
 Soap Holder 102 P. Deluxe SH/BULK***
Mã hàng Màu sắc
FBA-SH102-DBAPR apricot
FBA-SH102-DBIVY ivory
FBA-SH102-DBWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L555 x W186 x H190 220 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
30 pcs/carton 1 năm