WATERTEC HOMEPAGE Trang chủ | Liên hệ
 
Monaco Range Bao gồm dòng sản phẩm tay vặn Monaco cho vòi hồ, vòi lavabo âm chậu, vòi rửa chén âm tượng và van khóa bảo hành 6 năm.
Quatro Range Bao gồm dòng sản phẩm tay gạt nửa vòng cho vòi hồ, vòi âm chậu, vòi rửa chén âm tường và van khóa bảo hành 6 năm..
T Range Bao gồm dòng sản phẩm tay vặn chữ T cho vòi hồ và van khóa bảo hành 5 năm.
Victoria Range Bao gồm dòng sản phẩm tay vặn Victoria cho vòi hồ, vòi âm chậu, vòi chén âm tường và van khóa bảo hành 6 năm.
X Range Bao gồm dòng sản phẩm tay vặn chữ X cho vòi hồ, vòi âm chậu, vòi chén âm tường và van khóa bảo hành 6 năm.
SLT Range Bao gồm vòi lavabo và vòi rửa chén điều chính đơn cấp với bảo hành 6 năm.
Lever Range Bao gồm vòi hồ gật gù và vòi hồ 2 đầu gật gù với bảo hành 6 năm.
Pico Range Bao gồm dòng sản phẩm tay vặn Pico cho vòi hồ, vòi âm chậu, vòi rửa chén âm tường và van khóa với bảo hành 3 năm.
ALBESS Range Bao gồm van khóa với bảo hành 6 năm.
Outdoor Weather Resistant Range Bao gồm vòi hồ chuyên biệt cho thời tiết ngoài trời với bảo hành 10 năm.