WATERTEC HOMEPAGE Trang chủ | Liên hệ
 
PPRC Range Bao gồm các van khóa bảo hành 10 năm.
Fusion Range Bao gồm vòi hồ, vòi lavabo, vòi rửa chén âm tường và van khóa bảo hành 6 năm.
Hybrid Range Bao gồm vòi chén âm tường, vòi lavabo âm tường, vòi chén âm chậu & vòi lavabo âm chậu bảo hành 3 năm.
Solution Range Bao gồm vòi hồ, vòi hồ 2 đầu và van khóa 2 đầu bảo hành 1 năm.
Mixer Range Bao gồm vòi rửa chén nóng lạnh bảo hành 6 năm.
Eco Range Bao gồm các loại vòi hồ, vòi chén âm tường, van khóa, ống nhựa và tay sen bảo hành 1 năm.