WATERTEC HOMEPAGE Trang chủ | Liên hệ

Hand Shower Range
 Miêu tảMkt code
 Hose + HShower 102 Wtc HS***
Mã hàng Màu sắc
FKS-M01022-0WGRY grey
FKS-M01022-0WIVY ivory
FKS-M01022-0WMRN maroon
FKS-M01022-0WWHT white
FKS-M01022-0WAPR apricot
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L605 x W305 x H266 510 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
10 pcs/carton 3 năm
 Miêu tảMkt code
 Hose + HShower 102 Wtc HS***
Mã hàng Màu sắc
FSH-HS001-WLWHT white
FSH-HS001-WLIVY ivory
FSH-HS001-WLMRN maroon
FSH-HS001-WLSOB sorento blue
FSH-HS001-WLAPR apricot
FSH-HS001-WLGRY grey
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L605 x W305 x H266 375 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
12 pcs/carton 3 năm
 Miêu tảMkt code
 Shower Hose 102 Wtc H0***
Mã hàng Màu sắc
FSH-H0001-WLSOB sorento blue
FSH-H0001-WLIVY ivory
FSH-H0001-WLGRY grey
FSH-H0001-WLWHT white
FSH-H0001-WLMRN maroon
FSH-H0001-WLCRM chrome
FSH-H0001-WLAPR apricot
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L605 x W305 x H266 250 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
20 pcs/carton 3 năm
 Miêu tảMkt code
 Hose + Rail + HShower 102 Wtc HRS**
Mã hàng Màu sắc
FSH-HRS02-WLALM almond
FSH-HRS02-WLIVY ivory
FSH-HRS02-WLMRN maroon
FSH-HRS02-WLSOB sorento blue
FSH-HRS02-WLWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L605 x W305 x H266 600 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
5 pcs/carton 3 năm