WATERTEC HOMEPAGE Trang chủ | Liên hệ

Spare Parts
 Miêu tảMkt code
 Top Asy A 20 (Coarse Thread) TA-20CL***
Mã hàng Màu sắc
FTA-020CL-0BWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 44 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
200 pcs/carton 6 năm
 Miêu tảMkt code
 Top Asy A 15 LS (Coarse Thread) TA-15CM***
Mã hàng Màu sắc
FTA-015CM-0BWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 31 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
400 pcs/carton 6 năm
 Miêu tảMkt code
 Top Asy A 15 (Coarse Thread) TA-15CS***
Mã hàng Màu sắc
FTA-015CS-0BWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 28 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
400 pcs/carton 6 năm
 Miêu tảMkt code
 Top Asy F 15 (Fine Thread) TA-15FS***
Mã hàng Màu sắc
FTA-015FS-0BWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 26 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
400 pcs/carton 6 năm