WATERTEC HOMEPAGE Trang chủ | Liên hệ

Outdoor Weather Resistant Range
 Miêu tảMkt code
 Bib Tap 209 M Wtc N/A
Mã hàng Màu sắc
FBT-M0209-WPBLK black
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 113 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
50 pcs/carton 10 năm
 Miêu tảMkt code
 Bib Tap 301 M Hose 3/4B Wtc N/A
Mã hàng Màu sắc
FBT-MH3N1-WPBLK black
FBT-MH3N1-WPCHR charcoal
FBT-MH3N1-WPWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 125 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
40 pcs/carton 10 năm
 Miêu tảMkt code
 Bib Tap 209 T Wtc N/A
Mã hàng Màu sắc
FBT-T0209-WLBLK black
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 80 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
50 pcs/carton 10 năm
 Miêu tảMkt code
 Bib Tap 301 T Hose 3/4B Wtc N/A
Mã hàng Màu sắc
FBT-TH3N1-WPBLK black
FBT-TH3N1-WPWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L535 x W295 x H165 89 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
50 pcs/carton 10 năm