WATERTEC HOMEPAGE Trang chủ | Liên hệ

Toilet Seat
 Miêu tảMkt code
 Toilet Seat Set 502 P. Eco TS502***
Mã hàng Màu sắc
FTS-00502-EKALM almond
FTS-00502-EKBUR burgundy
FTS-00502-EKSOB sorento blue
FTS-00502-EKWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L810 x W335 x H390 700 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
1 pcs/carton 1 năm
 Miêu tảMkt code
 Bidet Seat + Cover Round [MT] TSBR***
Mã hàng Màu sắc
FBD-BSC15-0XWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L590 x W430 x H130 3200 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
1 pcs/carton 1 năm
 Miêu tảMkt code
 Toilet Seat Dual513 Wtc TS513***
Mã hàng Màu sắc
FTS-005139-0WKWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L474 x W398 x H664 1400 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
1 pcs/carton 1 năm
 Miêu tảMkt code
 Bidet Seat + Cover Long [MT] TSBL***
Mã hàng Màu sắc
FBD-BSC14-0XWHT white
  
Kích thước thùng Trọng lượng / pc
L590 x W430 x H130 3200 gram
Qui cách đóng gói Bảo hành
1 pcs/carton 1 năm